Cançons de l'abecedari


Bon dia, us volem compartir videos de Damaris Gelabert per reforçar les vocals i les consonants. Des de l'equip de suport aprofitem per compartir-vos unes orientacions per afavorir el desenvolupament de la llengua oral i la lectoescriptura: 

 1. Crear situacions de diàleg, que incitin al nen a iniciar una conversa, a fer preguntes, a donar respostes…
 2. Després d’un esdeveniment (sortida, aniversari, festa…) que ens ho expliquin oralment i amb una representació dibuixada o escrita.
 3. Comentar imatges, notícies, esdeveniments que han passat.
 4. Contar contes amb imatges que siguin del seu interès, posant diferents veus als personatges i realitzant diferents sons, que donin motiu a la vocalització i articulació. Mirar revistes i diaris de manera conjunta. Fer de bon model de lectura.
 5. Anar a fer la compra al supermercat demanant-li que heu de comprar, que li fa ganes comprar, que assenyali productes i que comenti sobre ells....Posteriorment, analitzar el ticket de la compra. 
 6. Cantar cançons, aprendre petites poesies i refranys.
 7. Mirar i comentar fotos de la família, d'amics, de l'escola...
 8. Utilitzar un vocabulari ric i mostrar allò que anomenem: amb imatges, objectes, gestos...
 9. Donar-li bons models, articulant, vocalitzant i usant un to de veu adequat
 10. Cercar lletres al carrer i en els objectes quotidians de casa (lletres de les capses de galetes, d’una capsa de sabates, d’un pot de sabó...) 
 11. Elaborar de manera conjunta notes i llistes (carta per un familiar, llista de la compra, dades al calendari, etc) o etiquetar el nom d’espais de casa
 12. Jugar al “veig-veig” pel carrer
 13. Parlar als infants de forma clara i a poc a poc, sense imitar el seu llenguatge i el seu to. Evitar correccions com “això no es diu així” sinó repetir la frase o paraula de forma correcta
 14. Reforçar positivament els esforços orals i escrits


Comentaris